MENI

15. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

23.9.2008. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Zаписника са  14. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о класификацији дјелатности у БиХ ради давања мишљења о принципима предложеног закона у складу са чланом 101. тачка 2. Пословника Представничког дома ПСБиХ и чланом 95. тачка 2. Пословника Дома народа ПСБиХ;
  3. Текућа питања;