MENI

14. сједница Заједничкe комисијe за европске интеграције

8.9.2008. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са  13. сједнице Комисије;
  2. Разматрање и усаглашавање коначног приједлога закључака предложених на 10. заједничкој сједници Дома народа и Представничког дома поводом расправе о садржају Споразума о стабилизацији и придруживању;
  3. Анализа испуњавања приоритета из Споразума о стабилизацији и придруживању и Европског партнерства за 2008. годину;
    - Уводно излагање: представници Дирекције за европске интеграције
  4. Информација о захтјеву за именовање представника ПСБиХ у Регионални секретаријат за парламентарну сараднју у Југоисточној Европи;
  5. Текућа питања;