MENI

13. сједница Заједничкe комисијe за европске интеграције

3.7.2008. 11:00 Бијела сала

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са  12. сједнице Комисије;
  2. Информација о напретку реформе јавне управе у БиХ
    - Уводно  излагање: Суад Мусић, замјеник државног координатора за реформу јавне управе;
  3. Изјашњавање Комисије о Предлогу резолуције посланика Момчила Новаковића;
  4. Текућа питања