MENI

09. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

1.2.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Komisije;
  2. Usvajanje Izvještaja o radu za 2007. godinu;
  3. Priprema za 10. interparlamentarni sastanak Komisije sa Delegacijom Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu;
  4. Razmatranje Prijedloga rezolucije o ubrzavanju procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo Evropske unije – Predlagači poslanici: Denis Bećirović
  5. Tekuća pitanja – sastanak sa delegacijom Parlamenta Švedske;