MENI

05. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

31.10.2007 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Komisije;
  2. Informacija o održavanju seminara na temu „Evropske integracije“ za poslanike i delegate PSBiH, u organizaciji OSCE-ovog Programa jačanja zakonodavne vlasti, u periodu od 8. do 10. novembra 2007. godine na Bjelašnici;
  3. Informacija o održavanju 10. međuparlamentarnog sastanka sa Komisijom Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu; Sarajevo, 4. i 5. februar 2008. godine;
  4. Tekuća pitanja.