MENI

04. сједница Заједничкe комисијe за европске интеграције

19.6.2007. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 3. сједнице Комисије;
  2. Припрема делегације за 9. међупарламентарни састанак Комисије сa Комисијом Европског парламента за Југоисточну Европу, Брисел, 28. јуни 2007. године;
  3. Текућа питања.