MENI

03. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

31.5.2007 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Komisije;
  2. Informacija o aktivnostima pregovaračkog tima BiH u pregovorima sa Evropskom unijom;
  3. Informacija predstavnika MIP-a BiH o aktivnostima Pakta stabilnosti sa posebnim osvrtom na njegovu reorganizaciju i transformaciju;
  4. Priprema za 9. međuparlamentarni sastanak Komisije sa Komisijom Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu; (Brisel, 28. juni 2007.), utvrđivanje sastava delegacije i informacija o toku priprema za sastanak.
  5. Tekuća pitanja;