MENI

2. сједница Заједничке комисије за европске интеграције

16.4.2007. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:

1.   Усвајање Записника са Конституирајуће сједнице;

2.   Приједлог Плана рада за 2007.;

3.   Приједлози и сугестије Заједничке комисије за план рада Дома народа и Представничког дома ПС БиХ у 2007.;

4.   Припрема семинара за чланове Комисије о искуствима других земаља у процесу придруживања ЕУ (уз подршку мисије ОЕБС-а у БиХ);

5.   Текућа питања:
- организовање посјете Комисији за европске интеграције Парламента Р. Чешке.