MENI

3. заједничка сједница Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

30.6.2003. 13:00 Oстало

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 2. заједничке сједнице административних комисија оба дома;
  2. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Правилника о платама и надокнадама државних службеника и намјештеника у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ;
  3. Приједлог Одлуке о годишњим одморима за чланове Парламентарне скупштине БиХ;
  4. Разматрање захтјева г-дина Шефика Џаферовића;
  5. Договор о припреми Закона о правима посланика и делегата у ПС БиХ;
  6. Доношење одлуке о одобравању књижења и исплати плата и накнада посланицима за мјесец децембар 2002. године на терет текуће буџетске године;
  7. Приједлог одлуке о исплати паушала члановима сталне делегације Парламентарне скупштине БиХ при Парламентарној скупштини Савјета Европе;
  8. Разматрање приједлога Изборне комисије БиХ и Колегија Представничког дома о регулисању радно-правног статуса чланова Изборне комисије БиХ;
  9. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.