MENI

3. zajednička sjednica Administrativne komisije Zastupničkog doma i Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda

30.6.2003. 13:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 2. zajedničke sjednice administrativnih komisija oba doma;
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH;
  3. Prijedlog Odluke o godišnjim odmorima za članove Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Razmatranje zahtjeva g-dina Šefika Džaferovića;
  5. Dogovor o pripremi Zakona o pravima zastupnika i izaslanika u PS BiH;
  6. Donošenje odluke o odobravanju knjiženja i isplati plaća i naknada zastupnicima za mjesec prosinac 2002. na teret tekuće proračunske godine;
  7. Prijedlog odluke o isplati paušala članovima stalnog izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope;
  8. Razmatranje prijedloga Izborne komisije BiH i Kolegija Zastupničkog doma o reguliranju radno-pravnog statusa članova Izborne komisije BiH;
  9. Razno.

 

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.