MENI

65. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

14.6.2021. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 64. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Financijskog plana i programa Neovisnog povjerenstva za 2022. godinu;
  3. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-1076/21 od 21.5.2021.;
  4. Dopis Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj: 03-15-1-1250/21 od 26.5.2021. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 31.5.2021. broj: 05/6-50-17-27-64/21;
  5. Odgovor na predstavke broj: 05/6-50-17-292/21 od 2.2.2021 i 05/6-50-17-295/21 od 2.2.2021;
  6. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za srpanj 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE