MENI

65. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

14.6.2021. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 64. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Финансијског плана и програма Независне комисије за 2022. годину;
  3. Разматрање представке затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ, број: 05/6-50-17-1076/21 од 21.05.2021.;
  4. Допис Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ број: 03-15-1-1250/21 од 26.05.2021. а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 31.05.2021. број: 05/6-50-17-27-64/21;
  5. Одговор на представке број: 05/6-50-17-292/21 од 02.02.2021 и 05/6-50-17-295/21 од 02.02.2021;
  6. Текућа питања
    а) План активности за јули 2021. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ