MENI

2. сједница Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

27.4.2021. 15:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Разматрање Приједлога одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
  2. Разматрање:
    a) Приједлога текста Јавног конкурса за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
    б) Приједлога обавјештења о Јавном конкурсу за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције).