MENI

3. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

27.5.2021 14:30 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika konstituirajuće i 2. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje prijava prispjelih na Javni konkurs za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.