MENI

52. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

5.7.2006. 11:00

Дневни ред:

 1. Верификовање записника са 49, првог дијела 50. и 51. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2005. годину (предлагач: Предсједништво БиХ);
 3. Разматрање предлога закона о измјени и допуни Закона о порезу на додату вриједност, у складу са закључком Колегијума у проширеном саставу Представничког дома ПСБиХ,  предлагача:
  • Савјета министара БиХ, од 30.12.2005. године (негативан комисијски извјештај);
  • посланика Златка Лагумџије, Јозе Крижановића и Селима Бешлагића, од 10.01.2006. (негативан комисијски извјештај);
  • посланика: Бериза Белкића, Сеније Капетановић, Азре Хаџиахметовић, Адема Хускића, Мехмеда Суљкановића и Нијаза Дураковића;
  • посланика Николе Шпирића;
  • посланика: Момчила Новаковића, Милоша Јовановића, Љиљане Милићевић, Марије Перкановић и Ненада Мишића;
  • посланика Момчила Новаковића, од 15.05.2006. године;
  • посланика Златка Лагумџије, од 23.05.2006. године;
 4. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње (предлагач: посланик Тихомир Глигорић).

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.