MENI

44. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

31.1.2006. 11:00

Дневни ред:

  1. Верификовање записника са 42. и 43. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Предлога буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2006. годину, у складу са чланом 95.3. Пословника (предлагач: Предсједништво БиХ);
  3. Разматрање Предлога закона о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза за 2006. годину, у складу са чланом 95.3. Пословника (предлагач: Предсједништво БиХ);
  4. Разматрање Предлога закона о допунама Закона о јавним набавкама, у складу са чланом 95.3. Пословника (предлагач: посланик Мухамед Морањкић);
  5. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност (предлагач: посланик Златко Лагумџија);
  6. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност (предлагач: посланик Јозо Крижановић);
  7. Текућа питања:
               а) Извјештај о посјети сједишту УИО у Бањалуци

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.