MENI

39. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

24.10.2005. 11:00

Дневни ред:

  1. Разматрање Предлога Закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама (предлагач: Савјет министара БиХ);
  2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност (предлагач: посланик Мухамед Морањкић);
  3. Разматрање Предлога закона о допунама Закона о јавним набавкама БиХ (предлагач: посланик Мухамед Морањкић);
  4. Информисање о процесу израде комисијског извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2004. годину

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.