MENI

32. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

5.4.2005. 11:00

Дневни ред:

  1. Разматрање Приједлога закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ (предлагач: Савјет министара БиХ);
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о намјени и кориштењу дијела имовине коју је БиХ добила по Споразуму о сукцесији (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.