MENI

32. sjednica Komisije za financije i proračun Zastupničkog doma

5.4.2005. 11:00

Dnevni red:

  1. Razmatranje Prijedloga zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namjeni i korištenju dijela imovine koju je BiH dobila po Sporazumu o sukcesiji (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  3. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.