MENI

31. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

17.3.2005. 11:00

Дневни ред:

  1. Верифиkaција записника са 29. и 30. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о акцизама БиХ (предлагачи посланици: З.Лагумџија, Ј.Крижановић и С.Бешлагић);
  3. Разматрање Приједлога закона о акцизама на духанске производе БиХ (предлагачи посланици: З.Лагумџија, Ј.Крижановић и С.Бешлагић);
  4. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.