MENI

16. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

8.4.2004. 10.00

Дневни ред:

  1. Верификовање записника са 15. сједнице Комисије за финансије и буџет;
  2. Разматрање Приједлога буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004. годину;
  3. Разматрање Приједлога закона о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004. годину;
  4. Разматрање Извјештаја о раду Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција БиХ за 2003. годину;
  5. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.