MENI

11. сједница Заједничке комисије за европске интеграције

23.1.2006. 10:30

Дневни ред:

  1. Нацрт основа за вођење преговора за склапање Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица и Босне и Херцеговине.
    Извјестиоци:
    • г. Игор Давидовић, главни преговарач БиХ са ЕУ
    • г. Осман Топчагић, директор Дирекције за европске интеграције

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.