MENI

08. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

27.4.2005 14:00

Dnevni red:

  1. Izvještaj sa Konferencije predsjedavajućih komisija za vanjske poslove i evropske integracije zemalja SEECP, Bukurešt, 24. – 25. mart 2005.
  2. Sedmi međuparlamentarni sastanak sa Delegacijom Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu, Brisel, 23. – 24. maj 2005: prijedlozi za dnevni red, prijedlozi za zajedničku izjavu, pripreme za teme
  3. Konferencija komisija za evropske integracije zemalja učesnica u Procesu stabilizacije i pridruživanja, Sarajevo, 16. – 18. juni 2005: dnevni red i program
  4. Razno

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.