MENI

05. сједница Заједничке комисије за европске интеграције

14.4.2004. 15:30

Дневни ред:

  1. Извјештај Европске комисије о Процесу стабилизације и придруживања за Босну и Херцеговину за 2004.
  2. Одлука Вијећа Европске уније о принципима, приоритетима и увјетима садржаним у Европском партнерству са Босном и Херцеговином
  3. Приједлог за предузимање иницијативе у циљу сазивања и конституисања регионалне Балканске конференције комисија за европске интеграције / питања
  4. Разно
    • Информација о Schengen-визама за чланове Комисије

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.