MENI

03. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

13.1.2004 11:15

Dnevni red:

  1. Program aktivnosti Vijeća ministara BiH za realizaciju prioriteta u 2004. godini iz Izvještaja Evropske komisije Vijeću ministara Evropske unije o izvodljivosti pregovaranja Bosne i Hercegovine i Evropske unije o Sporazumu o stabilizaciji i pridruženju, sa pratećim odlukama i inicijativama
  2. Sastanak Mreže parlamentaraca za Jugoistočnu Evropu u Beču 22. i 23. januara 2004. godine
  3. Razno:
    • Saradnja Komisije sa Direkcijom za evropske integracije i Vijećem ministara BiH
    • Zahtjev za imenovanje sekretara Komisije za evropske integracije

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.