MENI

02. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

30.6.2003 9:00

Dnevni red:

  1. Peti međuparlamentarni sastanak Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Komisija za evropske integracije) i Evropskog parlamenta (Delegacija za odnose sa zemljama Jugoistočne Evrope) u Briselu 9. i 10. jula 2003.
  2. Razno

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.