MENI

15. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

7.2.2006. 10.00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 14. сједнице Комисије,
  2. Разматрање Информације о отварању Јавног саслушања посвећеног тешкој болести ХИВ/АИДС-у,
  3. Информирање о реализацији Првог припремног састанка за Регионалну радионицу на тему «Усклађивање обавеза између посла и породице»,
  4. Договор о састанку «Једнакост полова: Унапређење рјешавања проблема путем Парламента» који се одржава у Њу Јорку 1.3.2006. године,
  5. Извјештај о раду Комисије за 2005. годину и Оријентациони радни план за 2006. годину.
  6. Договор о одржавању Другог припремног састанка за Регионалну радионицу на тему «Цјеложивотно учење» и о представљању Парламентарне скупштине БиХ на Другом регионалном састанку,
  7. Текућа питања

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.