MENI

15. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

7.2.2006. 10:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Informacije o otvaranju Javnog saslušanja posvećenog teškoj bolesti HIV/AIDS-u,
  3. Informiranje o realizaciji Prvog pripremnog sastanka za Regionalnu radionicu na temu «Usklađivanje obaveza između posla i obitelji»,
  4. Dogovor o sastanku «Jednakost spolova: Unapređenje rješavanja problema putem Parlamenta» koji se održava u New Jorku 1.3.2006. godine,
  5. Izvješće o radu Komisije za 2005. godinu i Orijentacioni radni plan za 2006. godinu.
  6. Dogovor o održavanju Drugog pripremnog sastanka za Regionalnu radionicu na temu «Cjeloživotno učenje» i o predstavljanju Parlamentarne skupštine BiH na Drugom regionalnom sastanku,
  7. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.