MENI

10. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

9.12.2004. 10:00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 9 сједнице Комисије,
  2. Законодавна иницијатива наше Комисије – Приједлог закона о измјени Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 26/04),
  3. Извјештај о посјетама Казнено – поправним заводима у Босни и Херцеговини у којима казну затвора издржавају жене,
  4. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.