MENI

10. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

9.12.2004 10:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 9 sjednice Komisije,
  2. Zakonodavna inicijativa naše Komisije – Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 26/04),
  3. Izvještaj o posjetama Kazneno – popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini u kojima kaznu zatvora izdržavaju žene,
  4. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.