MENI

03. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

25.2.2003. 10:00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 2 сједнице Комисије
  2. Разматрање Извјештаја чланова Комисије који је сачињенна основу Извјештаја Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција Босне и Херцеговине за 2001. годину
  3. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.