MENI

23. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

26.1.2006. 14:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Верификација Записника са22. сједнице, одржане 05.12.2005.године.
  2. Предлог закона о Агенцији за информационо друштво Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
  3. Предлог закона о допуни Закона о путним исправама у БиХ, предлагач Душанка Мајкић,
  4. Разматрање Извјештаја о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2005.г.
  5. Предлог плана рада Комисије за 2006.годину,
  6. Остала питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.