MENI

78. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

11.6.2020. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 77. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту:
  a) жалба број: 05/2-50-17-224/20 од 24. 01. 2020. и Обавјештење Државне агенције за истраге и заштиту о спроведеном интерном поступку, број: 16-08-34-3-203-3/20 од 22. 05. 2020,
  b) жалба број: 05/2-50-17-315/20 од 05. 02. 2020. и Обавјештење Државне агенције за истраге и заштиту о спроведеном интерном поступку, број: 16-08-34-3-480-3/20 од 22. 05. 2020;
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-125/20 од 15. 01.2020. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-346/20 од 16. 03. 2020,
  b) жалба број: 05/2-50-17-819/20 од 20. 04.2020. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3406/20 од 27. 05. 2020,
  c) жалба број: 05/2-50-17-473/20 од 19. 02.2020. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1757/20 од 19. 05.2020,
  d) жалба број: 05/2-50-17-437/20 од 14. 02.2020. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1695/20 од 18. 05.2020,
  e) жалба број: 05/2-50-17-770/20 од 08. 04.2020. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3201/20 од 05. 05.2020,
  f) жалба број: 05/2-50-17-397/20 од 11. 02.2020. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-1526/20 од 04. 05. 2020,
  g) жалба број: 05/2-50-17-920/20 (e-mail од 30. 03.2020) и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3170/20 од 04. 05.2020,
  h) жалба број: 05/2-50-17-877/20 од 04. 05.2020. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3692/20 од 11. 05.2020,
  i) жалба број: 05/2-50-17-803/20 од 15. 04.2020. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3061/20 од 29. 04.2020;
 4. Разматрање информација Граничне полиције БиХ:
  a) Информација број: 17-07-34-7-10613/19 од 29. 05. 2020. о окончању дисциплинског поступка у предмету по жалби М.Е. број: 05/2-50-17-1990/19 (Закључак Одбора број: 05/2-50-15-28-76,3/20 од 29. 04. 2020),
  b) Информација број: 17-07-34-7-8514/19 од 22. 05. 2020. о окончању дисциплинског поступка у предмету по жалби М.Г. број: 05/2-50-17-1678/19 (Закључак Одбора број: 05/2-50-15-28-75,4/20 од 11. 03. 2020),
  c) Информација број: 17-07-34-7-12052/19 од 19. 05. 2020. о окончању дисциплинског поступка у предмету по жалби П.С. број: 05/2-50-17-126/20. (Закључак Одбора број: 05/2-50-15-28-75,4/20 од 11. 03. 2020);
 5. Текућа питања. 

 

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.