MENI

78. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

11.6.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 77. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  а) žalba broj: 05/2-50-17-224/20 od 24. 1. 2020. i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-203-3/20 od 22. 5. 2020;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-315/20 od 5. 2. 2020. i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-480-3/20 od 22. 5. 2020;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-125/20 od 15. 1. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-346/20 od 16. 3. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-819/20 od 20. 4. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3406/20 od 27. 5. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-473/20 od 19. 2. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1757/20 od 19. 5 .2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-437/20 od 14. 2. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1695/20 od 18. 5. 2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-770/20 od 8. 4. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3201/20 od 5. 5. 2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-397/20, od 11. 2. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-1526/20 od 4. 5. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-920/20 (e-mail od 30.3.2020.) i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3170/20 od 4. 5. 2020,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-877/20, od 4.5.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3692/20 od 11. 5. 2020,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-803/20 od 15.4.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3061/20 od 29. 4. 2020.
 4. Razmatranje informacija Granične policije BiH:
  a) Informacija broj: 17-07-34-7-10613/19 od 29. 5. 2020. o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi M.E. broj: 05/2-50-17-1990/19 (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-76,3/20 od 29. 4. 2020),
  b) Informacija broj: 17-07-34-7-8514/19 od 22. 5. 2020. o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi M.G. broj: 05/2-50-17-1678/19 (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-75,4/20 od 11. 3. 2020),
  c) Informacija broj: 17-07-34-7-12052/19 od 19. 5. 2020. o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi P.S. broj: 05/2-50-17-126/20. (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-75,4/20 od 11. 3. 2020),
 5. Tekuća pitanja.

 

  

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.