MENI

43. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

24.6.2019. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 42. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Odgovor na Predstavku broj: 05/6-37-5-712/19 od 1.4.2019. godine i dopunu Predstavke broj: 05/6-37-5-712/19 od 21.5.2019.;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za srpanj 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE