MENI

43. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

24.6.2019. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 42. сједнице Независне комисије;
  2. Одговор на Представку број: 05/6-37-5-712/19 од 1.4.2019. године и допуну Представке број: 05/6-37-5-712/19 од 21.5.2019.;
  3. Текућа питања
    а) План активности за јули 2019. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ