MENI

54. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

13.6.2018. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 53. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
  2. Разматрање жалбе на рад полицијских службеника Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине:
    a) жалба број: 05/2-50-17-738/18 од 14. 03. 2018. године и Извјештај Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине о спроведеном интерном поступку, број: 20-02/1-07-6-575-6/18 од 29. 05. 2018. године; 
  3. Рјешење Дисциплинске комисије Граничне полиције Босне и Херцеговине (по закључку са53. сједнице Одбора за жалбе грађана који се односи на предмет С.М., број: 17-07-34-7-274/), акт број: 05/2-50-17-210/18 од 05. 06.2018. године; 
  4. Информација и документација, материјал Граничне полиције Босне и Херцеговине (по закључку са 52. сједнице Одбора за жалбе грађана, који се односи на предмет Х.П., број: 05/2-50-17-475/18), акт број: 05/2-50-13-28-52/18 од 16. 05.2018. године; 
  5. Текућа питања.

 

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.