MENI

54. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

13.6.2018. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine:
    a) Žalba broj: 05/2-50-17-738/18 od 14. 3. 2018.i Izvješće Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-6-575-6/18 od 29. 5. 2018.; 
  3. Rješenje Stegovnog povjerenstva Granične policije BiH (prema zaključku s 53. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet S. M., broj: 17-07-34-7-274/), akt broj: 05/2-50-17-210/18 od 5. 6. 2018.; 
  4. Informacija i dokumentacija, materijal Granične policije BiH (prema zaklјučku s 52. sjednice Odbora za žalbe građana koji se odnosi na predmet H. P., broj: 05/2-50-17-475/18), akt broj: 05/2-50-13-28-52/18 od 16.5.2018.; 
  5. Tekuća pitanja.

 

  

NAPOMENA: sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.