MENI

21. сједницa Савјета националних мањина БиХ

11.11.2016. 14:00 Плава сала

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 20. сједнице Савјета националних мањина БиХ; 
  2. Информација о акту број: 05/7-50-13-196-17/16 од 1.7.2016. разматраног на 30. сједници Заједничке комисије за људска права;
  3. Информација о активностима везаним за иницијативу измјене Закона о заштити права припадника националних мањина БиХ;
  4. Разно:
    a) Информација о објављивању конкурса за додјелу грантова за удружења националних мањина БиХ
    b) Информација о затварању пројекта Промоције људских и мањинских права у југо-источној Европи који је финансиран од Савјета Европе.