MENI

21. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

11.11.2016. 14:00 Plava dvorana

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH; 
  2. Informacija o aktu broj: 05/7-50-13-196-17/16 od 1.7.2016. razmatranog na 30. sjednici Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava;
  3. Informacija o aktivnostima vezanim za inicijativu izmjene Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH;
  4. Razno:
    a) Informacija o objavljivanju natječaja za dodjelu grantova za udruge nacionalnih manjina BiH
    b) Informacija o zatvaranju projekta Promocije ljudskih i manjinskih prava u jugo-istočnoj Europi koji je finansiran od Vijeća Europe.