MENI

4. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

21.5.2014. 11:30 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 2. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
  2. Разматрање представки достављених од Граничне полиције БиХ:
    a) представке број: 17-06-34-7-379-1/14, od 11.02.2014., протоколисане у Парламентарној скупштини БиХ под бројем: 05/2-50-17-227-2/14 од 09. 04. 2014. године;
    b) представке број: 17-06-34-7-461-2/14 od 11.02.2014., протоколисане у Парламентарној скупштини БиХ под бројем: 05/2-50-17-227-3/14 од 09. 04. 2014. године;
    c) представке број: 17-07-34-7-1103/14 od 24.4.2014., протоколисане у Парламентарној скупштини БиХ под бројем: 05/2-50-17-227-15/14, од 28.4.2014. године.
  3. Разматрање представке достављене од Државне агенције за истраге и заштиту број: 16-06-34-3-2084-4/14, од 22.4.2014., протоколисане у Парламентарној скупштини БиХ под бројем: 05/2-50-17-227-14/14, од 24.4.2014. године;
  4. Текућа питања.

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.