MENI

4. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

21.5.2014 11:30 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH; Razmatranje predstavki dostavljenih od Granične policije BiH:
    a) predstavka broj: 17-06-34-7-379-1/14, od 11.2.2014., protokolirana u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-2/14, od 9.4.2014.;
    b) predstavka broj: 17-06-34-7-461-2/14 od 11.2.2014., protokolirana u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-3/14, od 9.4.2014.;
    c) predstavka broj: 17-07-34-7-1103/14 od 24.4.2014., protokolirana u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-15/14, od 28.4.2014.;
  2. Razmatranje Izvještaja Državne agencije za istrage i zaštitu broj: 16-06-34-3-2084-4/14, od 22.4.2014., protokolirane u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-227-14/14, od 24.4.2014.;
  3. Tekuća pitanja

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.