MENI

8. сједница Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

28.4.1998. 11:00

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 7. сједнице Дома народа Парламентарне Скупштине БиХ,
 2. Приједлог закона о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза БиХ за 1997. годину,
 3. Давање сагласности на споразуме:
  а) Споразум о привредној сарадњи измеду Босне и Херцеговине и Републике Словеније,
  б) Споразум измеду Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о пријевозу особа и ствари у међународном цестовном промету,
  ц) Споразум измеду Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о међународном друмском саобраћају,
  д) Споразум о успостављању међудржавног вијећа за сарадњу измеду Босне и Херцеговине и Републике Хрватске,
 4. Делегатска питања.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.