MENI

10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

3.7.1998 10:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Doma naroda,
 2. Prijedlog zakona o pečatu institucija Bosne i Hercegovine,
 3. Davanje saglasnosti na Ugovor o zajmu (projekat hitne obnove telekomunikacija)između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
 4. Davanje saglasnosti na kreditne sporazume za sljedeće projekte Svjetske banke:
  a) Projekat šumarstva,
  b) Kredit za strurkturno prilagođavanje,
  c) Hitna rekonstrukcija elektroenergetskih sistema II,
  d) Hitan pilot kredit projekat,
 5. Delegatska pitanja.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.