MENI

16. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

5.1.2010. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 15. сједнице Заједничке комисије
  2. Приједлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (предлагач: Вијеће министара БиХ)
  3. Преглед проведбе усвојених закључака Заједничке комисије
  4. Информација о кретању макроекономских показатеља јануар-октобар 2009. године
  5. Информација о могућим рјешењима за узајамно дјеловање Заједничке комисије за економске реформе  и  развој  и  Канцеларије  Свјетске  банке  у  Сарајеву,  у  смислу  обраћања  Парламентарној скупштини БиХ и евентуалног предлагања рјешења за убрзање процеса ратификације међународних споразума,
  6. Презентација активности Агенције за сигурност хране у Босни и Херцеговини
  7. Презентација активности Пројекта јачања управљања јавним финансијама III – DFiD/PKF
  8. Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој за 2009. годину
  9. Орјентациони план рада Заједничке комисије за економске реформе и развој за 2010. годину
  10. Текућа питања