MENI

16. sjednica Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj

5.1.2010. 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Zajedničkog povjerenstva
  2. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine (predlagač: Vijeće ministara BiH)
  3. Pregled provedbe usvojenih zaključaka Zajedničkog povjerenstva
  4. Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja siječanj-listopad 2009. godine
  5. Informacija o mogućim rješenjima za uzajamno djelovanje Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme  i  razvoj  i  Ureda  Svjetske  banke  u  Sarajevu,  u  smislu  obraćanja  Parlamentarnoj skupštini BiH i eventualnog predlaganja rješenja za ubrzanje procesa ratifikacije međunarodnih sporazuma,
  6. Prezentacija aktivnosti Agencije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini
  7. Prezentacija aktivnosti Projekta jačanja upravljanja javnim financijama III – DFiD/PKF
  8. Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj za 2009. godinu
  9. Okvirni plan rada Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj za 2010. godinu
  10. Tekuća pitanja