MENI

16. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

5.1.2010 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Zajedničke komisije
  2. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine (predlagač: Vijeće ministara BiH)
  3. Pregled provedbe usvojenih zaključaka Zajedničke komisije
  4. Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja januar-oktobar 2009. godine
  5. Informacija o mogućim rješenjima za uzajamno djelovanje Zajedničke komisije za ekonomske reforme  i  razvoj  i  Ureda  Svjetske  banke  u  Sarajevu,  u  smislu  obraćanja  Parlamentarnoj skupštini BiH i eventualnog predlaganja rješenja za ubrzanje procesa ratifikacije međunarodnih sporazuma,
  6. Prezentacija aktivnosti Agencije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini
  7. Prezentacija aktivnosti Projekta jačanja upravljanja javnim finansijama III – DFiD/PKF
  8. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj za 2009. godinu
  9. Orjentacioni plan rada Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj za 2010. godinu
  10. Tekuća pitanja