MENI

12. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

21.7.2009 12:45 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Analiza provedbe usvojenih zaključaka Zajedničke komisije;
  3. Dokument Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH „Kako Bosnu i Hercegovinu učiniti atraktivnijom za strana ulaganja“;
  4. Poziv za saradnju USAID Projekta jačanja Parlamenta u Bosni i Hercegovini;
  5. Tekuća pitanja       

Napomena: Postoji mogućnost da u dnevni red bude uvršten materijal u vezi s finansijskom krizom i recesijom – koji je, prema informacijama, u pripremi u Vijeću ministara BiH, a u skladu sa usvojenom inicijativom poslanika Slavka Jovičića i Sadika Bahtića.