MENI

12. sjednica Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj

21.7.2009. 12:45 Plava dvorana

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
  2. Analiza provedbe usvojenih zaključaka Zajedničkog povjerenstva;
  3. Dokument Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH „Kako Bosnu i Hercegovinu učiniti atraktivnijom za strana ulaganja“;
  4. Poziv za suradnju USAID Projekta jačanja Parlamenta u Bosni i Hercegovini;
  5. Tekuća pitanja

Napomena: Postoji mogućnost da u dnevni red bude uvršten materijal u svezi s financijskom krizom i recesijom – koji je, prema informacijama, u pripremi u Vijeću ministara BiH, a u skladu sa usvojenom inicijativom zastupnika Slavka Jovičića i Sadika Bahtića.