MENI

06. сједница Заједничкe комисијe за економске реформе и развој

22.10.2008. 9:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 5. сједнице Заједничке комисије;
  2. Коначни извјештај о спровођењу мјера из Акционог плана Средњорочне развојне стратегије БиХ 2004 – 2007. године (ПРСП) и Економски трендови, годишњи извјештај за 2007. годину Дирекције за економско планирање БиХ;
  3. Информација о састанку представника Заједничке комисије за економске реформе и развој Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине са господином Akhtarom Chaudhryem, чланом Парламента Краљевине Норвешке;
  4. Текућа питања.